Tepelná čerpadla vzduch-voda

Monoblokové tepelné čerpadla vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá tepelnou energii z venkovního vzduchu. Takto získané teplo pak předává vodě v topném okruhu vašeho domu. Nejsou zapotřebí žádné podzemní vrty nebo zemní kolektory. Stačí pouze prostor pro umístění jednotky. Je vhodné jak pro novostavby, tak pro budovy, které procházejí rekonstrukcí. Tento typ tepelného čerpadla je ideální pro klimatické prostředí v České republice, kdy nehrozí zamrzání čerpadla. Bát se nemusíte hluku. Ani vy, ani sousedi. Moderní tepelná čerpadla Viessmann typu vzduch/voda jsou stejně „hlasitá“ jako tikot vašich hodin na stěně v obývacím pokoji. Tepelná čerpadlo vzduch/voda v monoblokovém provedení jsou rozdělena na dvě části – na venkovní, která odebírá teplo z okolního vzduchu a na vnitřní tichou. Spojovací vedení jsou naplněna vodou.

Jak to celé funguje?

Jednotky tepelných čerpadel Viessmann vzduch/voda mohou být instalovány vně i uvnitř budov. V jednotce tepelného čerpadla se nachází výparník. Zde začíná cyklus tepelného čerpadla vzduch/voda. Kapalina má v této fázi plynné skupenství. Vzduch je do výparníku skrze lamely vháněn ventilátorem. Teplo ze vzduchu předá do kapaliny a ta pokračuje do kompresoru. Jeho úkolem je kapalinu stlačit a zvýšit její teplotní hladinu. Následně takto ohřátá kapalina předává svou energii v tepelném výměníků do vody topné soustavy. Jakmile dokončí své poslání, předá tepelnou energii, vrátí se přes expanzní ventil do výparníku. A takto je to stále dokola. Není to nic složitého, že?
Tepelná čerpadla vzduch-voda

tepelná čerpadla

vzduch/voda

rychlá návratnost investice
nejžádanější druh tepelného čerpadla v Česku
úspora až 75 % provozních nákladů ročně
Vitocal 200-A
Vitocal 222-A
Tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda se odlišují tím, že jsou odděleny vnitřní tiché jednotky a venkovní jednotky, které přivádějí vnější vzduch. Veškeré komponenty, které by mohly způsobit hluk, jako je ventilátor, výparník a kompresor, jsou umístěny vně budovy. Vnitřní jednotka obsahující kondenzátor, oběhové čerpadlo a regulační a bezpečnostní techniku je zcela tichá.

Jak to celé funguje?

Ventilátor ve venkovní jednotce nasává okolní vzduch a odvádí ho výparníku. Ve výparníku se cirkulující chladivo ohřívá při nízké teplotě. Přemění se na teplou páru a míří do elektrického kompresoru. Vlivem tlaku dochází ke zvýšení teplotní hladiny na požadovanou úroveň. Horká pára putuje přes tenká potrubí chladiva ke kondenzátoru do vnitřní jednotky. V tomto místě dochází k předání tepelné energie do topného systému. V této fázi je stále vysoký tlak, proto se musí povolit expanzní ventil. Poté se může celý proces znovu opakovat.

splitová tepelná čerpadla

vzduch/voda

rychlá návratnost investice
 svobodná volba místa instalace
úspora až 75 % provozních nákladů ročně
Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda
Splitová tepelná čerpadla vzduch-voda

Proč? Jak? Za kolik?

Zavolejte nám 722 753 886, nebo napište info@vibemont.cz a my se vám ozveme do 24 hodin. Společně probereme všechny vaše otázky a doporučíme vám nejvhodnější produkt nebo službu pro Vaši stavbu.
Nezávazná konzultace je u nás zdarma.
    O jaký typ produktu nebo služby máte zájem?    Ostatní produkty

    úpravny vody | fotovoltaika | klimatizace | rekuperace
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram